Välkommen till NC-Teknik, Sten-Ola Östberg

NC-Tekniks företagsidé är att hjälpa små och medelstora verkstadsföretag med programmering, utbildning och produktionsteknisk hjälp med tyngdpunkten på CNC teknik samt försäljning av MicroTech StellaDatas olika program.

www.microtechstelladata.se